Sunde Børn Bevæger Skolen er et samlet program for sundhed, trivsel og læring i bevægelse, der gennem en aktiv skoledag skal få flere børn og unge til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet. 

Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS). Det er et program, som består af seks forskellige indsatser. Det skal give alle skoler inspiration til en aktiv skoledag med kvalificerede bevægelsestilbud - både i og udenfor klasseværelset. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen. Det drejer sig om:

  • Aktiv transport til skole med Gåbus
  • Konkrete idéer til fysisk aktivitet i den boglige undervisning med Sæt Skolen i Bevægelse
  • Aktive og sjove frikvarterer med Legepatruljen, Gameboosters og Kickstarter
  • Inspiration til idrætsundervisningen via Skolernes Motionsdags materialer
  • Inspiration til sundhedsundervisningen og den daglige bevægelse med Styr på Sundheden
  • Bevægelsestilbud målrettet de idrætsusikre elever med Skolesport

Læs mere om de enkelte indsatser og se her en kort film om Asgård Skole i Køge, der har skabt en aktiv skoledag med Sunde Børn Bevæger Skolen.

Sunde Børn Bevæger Skolen er et samarbejde med

Bevægelse i skoledagen 2016

Læs den store populationsundersøgelse Bevægelse i skoledagen 2016 udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden.

Faktaark

Hvad ved vi med sikkerhed om effekten af idræt, motion og bevægelse?

Download seks forskellige faktark, der let og overskueligt præsenterer den nyeste forskning på området.

Læs mere om vores faktaark

Folder om SBBS

Download en kort folder om Sunde Børn Bevæger Skolen.

Forside